Privacyverklaring

We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van je en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als je op onze website een formulier invult en/of klant bij ons wordt. In deze verklaring kan je per situatie (formulier en/of als klant) lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoe lang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Verder lees je wat jouw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt! Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via avg@leadsupply.nl.

Als je onze website bezoekt

We analyseren het bezoek van onze website met cookies. Voor meer informatie over welke cookies we verzamelen en voor welke doeleinden, kijk op de pagina leadsupply.nl/cookies.

Als je een formulier invult op een van onze webpagina’s

Als je het contactformulier op onze website invult zullen we jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken deze om contact met je op te nemen over het bij het formulier genoemde onderwerp én sturen je maandelijks onze nieuwsbrief Leadgeneratie Updates. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Als je klant bij ons wordt

Als je met Leadsupply B.V. een zakelijke overeenkomst aangaat op basis van een door jouw verstrekte opdracht zullen wij om contactgegevens(naam, functie, e-mail, telefoonnummer) vragen om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Bewaartermijnen

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, ten behoeve van de administratie voor de belastingdienst. Voor alle overige gegevens geldt dat wij deze uiterlijk 4 jaar na ons laatste contactmoment zullen verwijderen.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast hebben we ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw dossiers beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.

Jouw rechten

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens als we die van je vastgelegd hebben en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur ons dan een mail naar avg@leadsupply.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. We controleren wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt door een identiteitcheck uit te voeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.