Privacy sollicitanten

We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van je en hebben diverse beveiligingsmaatregelen genomen.

Deze privacyverklaring geldt als je via onze website solliciteert op een vermelde vacature. In deze verklaring kun je lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoe lang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Verder lees je wat jouw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt! Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via avg@leadsupply.nl.

 

Bij invullen sollicitatie formulier

Om jouw sollicitatie in behandeling te nemen vragen we je om je voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en CV. Dit met het doel om te beoordelen of jij de perfectie kandidaat bent voor de te vervullen vacature.

 

Bewaartermijnen

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. Wij zullen je gegevens in ieder geval 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderen.

 

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Onze website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL certificaat, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden. Daarnaast hebben we ook organisatorische en technische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door jouw gegevens beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt over de beveiliging en geheimhouding.

 

Jouw rechten

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens als we die van je vastgelegd hebben en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur ons dan een mail naar avg@leadsupply.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. We controleren wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt door een identiteitcheck uit te voeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.